Vivian Scheffer

Werkzaam bij Vallen Logopedisten sinds 2016

Contact?
06-24412596
vivianscheffer@vallenlogopedisten.nl

In februari 2016 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Paramedische Hogeschool te Eindhoven. In het derde jaar van de opleiding heb ik de minor Dyslexie behaald aan de Hogeschool in Utrecht. Tijdens de opleiding heb ik ervaring opgedaan in het behandelen en begeleiden van met name kinderen in verschillende logopediepraktijken waaronder Logo Active en Vallen Logopedisten. Mijn eindstage vond plaats op De Maaskei. Hier heb ik verschillende ervaringen opgedaan tijdens het behandelen en begeleiden van zeer moeilijk lerende kinderen. Mijn interesse gaat uit naar spraak- en taalproblemen bij kinderen.

Vivian is gespecialiseerd in

  • Preverbale logopedie
  • Articulatie
  • Oro Myo Functionele Therapie (OMFT)
  • Dyslexie
  • Meertaligheid
  • Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Deelname aan samenwerkingsverbanden

  • Intercollegiaal overleg Dyslexie
  • Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie (NVPL)
  • Dyslexiebehandelaar bij BCO onderwijsadvies -en ondersteuning


Kwaliteitsregister Paramedici: 
99100399591
AGB-code: 05192990