Tahnée Boots

Werkzaam bij Vallen Logopedisten sinds 2023

Contact?
06-39746950
tahneeboots@vallenlogopedisten.nl

In 2023 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de paramedische hogeschool Fontys in Eindhoven. Nadat ik mijn afstudeerstage bij Vallen Logopedisten succesvol en met plezier heb afgerond, ben ik vanaf 2023 hier werkzaam als logopedist. Tijdens mijn opleiding en stages heb ik ervaring opgedaan in verschillende logopedische vakgebieden. Ik heb mogen ervaren dat ik interesse heb in vrijwel alle logopedische vakgebieden. Voor mij is het belangrijk dat de cliënt, kind en/of ouder centraal staat. Samen werken we aan een doel!

Tahnée is gespecialiseerd in

  •         Articulatie
  •         Taal
  •         Meertaligheid
  •         Dyslexie


Kwaliteitsregister Paramedici: 
99107643381
AGB-code: 05325639