Kim Vossen

Werkzaam bij Vallen Logopedisten sinds 2023

Contact?
06-81550376
kimvossen@vallenlogopedisten.nl

Mijn naam is Kim Vossen. In 2020 ben ik na mijn eindstage bij Vallen Logopedisten, afgestudeerd als logopedist aan Hogeschool Zuyd te Heerlen. Ik ben in een praktijk  gaan werken met kinderen met spraak- en taalproblematiek, o.a. ook meertalige kinderen.  Tevens  heb ik me verdiept in dyslexie, remedial teaching en huiswerkbegeleiding. Sinds begin 2023 werk ik met veel plezier en enthousiasme bij Vallen Logopedisten; terug op de plek en binnen het team waar ik mijn afstudeerstage heb gedaan en me thuis voel. Ik werk voornamelijk met kinderen met spraak- , taalproblematiek en meertaligheid, zowel binnen scholen als op een van de praktijklocaties. Samenwerking met ouders, school, peuterspeelzaal , kinderdagverblijf  en alle (para) medische betrokkenen is onderdeel van de therapie. Ik vind het belangrijk dat  het kind zichzelf kan zijn en plezier ervaart in het communiceren tijdens spelenderwijs aangeboden therapie. Ieder kind is uniek en verdient een persoonlijke benadering! Door de grote afwisseling en variatie kan ik mijn creativiteit zijn gang laten gaan.

Kim is gespecialiseerd in

  • Articulatie
  • Taal
  • Meertaligheid
  • Floortime

Deelname aan samenwerkingsverbanden

  • Intercollegiaal overleg Dyslexie

Kwaliteitsregister Paramedici: 99105506591
AGB-code: 05322503