Kim Janssen

Werkzaam bij Vallen Logopedisten sinds 2022

Contact?
06-43982503
kimjanssen@vallenlogopedisten.nl

In 2022 ben ik afgestudeerd als logopedist aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Tijdens mijn opleiding en stageperiodes  in verschillende logopediepraktijken heb ik ervaring opgedaan in het behandelen en begeleiden van kinderen met spraak-, taalproblemen, meertaligheid en daarnaast het behandelen van volwassenen en kinderen met stem/ademproblemen. Nadat ik mijn afstudeerstage succesvol had afgesloten bij  Vallen Logopedisten kon ik direct aan de slag. Ik werk graag met kinderen met een spraak-, taalachterstand of T.O.S. alsmede  meertaligheid. Samenwerking met ouders, school, peuterspeelzaal , kinderdagverblijf  en alle (para) medische betrokkenen is onderdeel van de therapie.  Een vertrouwensrelatie en plezier met het kind betekenen voor mij het begin van de vooruitgang. Hiernaast richt ik me op stem-, en ademproblematiek bij volwassenen en ben ik geschoold in MFL , Manuele Facilitatie van de Larynx. Ik stem de therapie af op de specifieke klacht van de client voor een optimaal resultaat.

Kim is gespecialiseerd in

  • Articulatie
  • Taal
  • Meertaligheid
  • Adem-, stemklachten
  • MFL , Manuele Facilitatie van de Larynx
  • Stemoefeningen volgens de Lax Vox methode

Deelname aan samenwerkingsverbanden

  • Kwaliteitskring Midden Limburg

Kwaliteitsregister Paramedici: 99107022491
AGB-code: 05325479

Meer informatie