Cella Bartholet

Werkzaam bij Vallen Logopedisten sinds 2022

Contact?
06-18814628
cellabartholet@vallenlogopedisten.nl

In 2020 ben ik  afgestudeerd als logopedist aan Hogeschool Zuyd te Heerlen. Tijdens mijn stages logopedie bij de Koraalgroep en in enkele logopedische praktijken heb ik ervaring opgedaan met cliënten met een ernstige (verstandelijke) beperking en complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek alsmede met kinderen binnen de reguliere peuteropvang en  het reguliere onderwijs. Mijn minor Dyslexie behaalde ik in 2018. Sinds 2022 werk ik met veel plezier en gedrevenheid bij Vallen Logopedisten; in ons team wordt dagelijks kennis uitgewisseld en overlegd over de behandeling van cliënten met (soms complexe) hulpvragen. Met hart voor creativiteit en kinderen leg ik me toe op o.a. kinderen binnen de Taalschool, peuterspeelzalen en de basisschool. Deze kinderen zijn beperkt in hun communicatie wat kan leiden tot frustratie, overprikkeling en gedragsproblemen. Vanuit spelsituaties, floorplay etc. bouw ik een vertrouwensrelatie met kind en ouders op en gaan we het plezier in de communicatie versterken en het spraak-, taalniveau verbeteren. Hiervoor vind ik nauw contact met alle betrokken disciplines belangrijk. Daarnaast richt ik me op stem-, en ademproblematiek bij volwassenen en ben ik geschoold in MFL , Manuele Facilitatie van de Larynx. Ik stem de therapie af op de specifieke klacht van de client voor maatwerk en een optimaal resultaat.
Met een lach kom ik de dag door en mijn credo is dan ook : “Met een glimlach bereikt je alles!”

Cella is gespecialiseerd in

  • Articulatie
  • Taal
  • Meertaligheid
  • Adem-, stemklachten
  • Dyslexie
  • MFL , Manuele Facilitatie van de Larynx
  • Stemoefeningen volgens de Lax Vox methode
  • Floortime

Deelname aan samenwerkingsverbanden

  • Kwaliteitskring Midden Limburg

Kwaliteitsregister Paramedici: 99106935391
AGB-code: 05325503