Anouk Brauer

06-11101713
anoukbrauer@vallenlogopedisten.nl

 

In februari 2020 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Tijdens mijn opleiding ervaring opgedaan in de vrije vestiging, op een Medisch Kinderdagcentrum en op diverse werkplekken in Suriname. Hier heb ik vooral ervaring opgedaan met kinderen met spraak-taalproblemen en volwassenen met afasie/dysartrie. Tijdens mijn minor heb ik me gespecialiseerd in stemproblemen. In 2016 heb ik stage gelopen bij Vallen Logopedisten. Sindsdien ben ik hier werkzaam als praktijkondersteuner en na mijn afstuderen ook als logopedist.

 

Gespecialiseerd in :

  • Taal-spraak
  • Meertaligheid
  • Stem en adem
  • DTL

Werkzaam bij :

  • Vallen Logopedisten sinds 2017