Tarieven

Per 01-01-2018 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) maximum tarieven vastgesteld die door aanbieders van logopedische zorg in rekening kunnen worden gebracht.

Echter volgt een groot deel van de zorgverzekeraars deze tarieven niet en stelt eigen en wel veel te lage tarieven vast.

Logopediepraktijk Vallen Logopedisten heeft voor 2022 met alle verzekeraars contracten afgesloten en berekent het verschil niet door aan haar cliënten.

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico

Overzicht tarieven 2022

Bij niet tijdige afzegging d.w.z. binnen 24 uur voor de behandeling wordt 100% van het tarief bij de cliënt in rekening gebracht behoudens bij overmacht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

KvK- nummer : 68695411

IBAN-Rekeningnummer : NL15 INGB 0007 763 242 t.n.v. Vallen Logopedisten BV