Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Kosten voor de logopedie worden dus door de zorgverzekeraars vergoed. De behandeling vindt dan plaats op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist.

Voor cliënten vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Overzicht tarieven 2023

Bij niet tijdige afzegging, dat wilt zeggen binnen 24 uur voor de behandeling, wordt 100% van het tarief bij de cliënt in rekening gebracht behalve bij overmacht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

KvK-nummer: 68695411
IBAN-Rekeningnummer: NL15 INGB 0007 763 242 t.n.v. Vallen Logopedisten BV