Specialisaties

In onze praktijk bieden wij u onderzoek, behandeling en advisering aan betreffende alle voorkomende logopedische stoornissen bij volwassenen en kinderen.

Hieronder treft u een impressie aan van onze specialismen:

 • Spraak / articulatieproblemen , PROMPT, dysartrie
 • Stotteren, gespecialiseerde stottertherapie, NVLF geregistreerd .(o.a. vroegtijdige interventie bij jonge stotterende kinderen, Starkweather, Webster, opleiding stottercentrum Zeeland)
 • Taalproblemen bij kinderen (o.a. LOGO 3000, Denkstimulerende gesprekstechnieken, Taallijn en Startblokken, LeesPraat)
 • Spraak/taalproblemen bij ADHD, Syndroom van Down, fragiele x syndroom, autisme, etc.
 • Meertaligheid ( o.a. logopedie en meertaligheid)
 • Dyslexie, NVLF geregistreerd dyslexie-behandelaaar
 • OMFT, Oro-myofunctionele therapie
 • Fonologische taalstoornissen (o.a. Hodson & Paden, Metaphon)
 • Stemproblemen o.a. bij beroepssprekers (onderwijs), zangstem; J. Lieberman Manipulatie van de cervicale, thoracale, hyoïdale en laryngale structuren; orale facilitatie, massage en stem, Pahn, Coblenser, Ocker, Smith, zangtechnieken, psychogene stemstoornissen, stembandverlamming; automatische fonetografie. Voor het maken van een stemveldmeting gebruiken wij de VOICE PROFILER. Hiermee is het mogelijk een objectieve en betrouwbare meting van het dynamisch stembereik te maken.
 • Slik- en eetproblemen bij volwassen (dysfagie) AVP (auditieve verwerkingsproblemen; centraal auditieve taalstoornissen
 • Zuig-,slik-, drink- en eetproblemen bij baby’s (a term, prématuur, dysmatuur) en kinderen. Pré-verbale logopedie: NVLF geregistreerd.  Samenwerking met Eetpoli Laurentius ziekenhuis Roermond.
 • ARFID ( Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) : vermijdende restrictieve voedsel inname stoornis.
 • Biofeedback en electrostimulatie.
 • Hanen, ouderprogramma Praten Doe je met z’n Tweeën; ouderbegeleiding
 • video interactiebegeleiding.
 • Mondmotorische problemen (o.a. Oro-myofunctionele therapie volgens Garlinger)
 • Oncologie : Eet-, slik- en spraakproblemen t.g.v. een oncologische aandoening.
 • Baby- en kindergebaren, communiceren met je kind als praten nog niet lukt, Gecertificeerd docent
 • Schisis, gespecialiseerde schisistherapie
 • Mandibulaire dysfuncties
 • Sensorische informatieverwerkingsproblemen die zich o.a.uiten in een logopedische stoornis.
 • Dysfatische ontwikkeling (o.a.Tan Soderberg, Integrale groepsbehandeling)
 • Nederlands met Gebaren (NMG)
 • Pragmatische taalproblemen
 • Taalproblemen (neurologisch) bij volwassenen o.a. afasie.
 • Stemproblemen (organisch, functioneel en/of psychogeen, waaronder ook problemen bij beroepssprekers ( o.a.de stem in het onderwijs, multidisciplinair; manuele facilitatie van de cervicale, thoracale, hyoidale en laryngeale structuren; orale facilitatie; manuele facilitatie van de larynx volgens J. Lieberman; massage en stem; Pahn, Coblenser, Ocker, Smith en zangtechnieken; psychogene stemstoornissen volgens H. Drost; de stem door het leven heen; kliniek van stemstoornissen; stemtherapiemethodieken in lezen, spreken en zingen; automatische fonetografie, stemveldmeting; akoestische analyses van stemgeluid.
 • Mindfulness binnen de logopedische therapie
 • Ademproblemen (o.a. hyperventilatie, Dixhoorn, Feldenkrais, ademing tijdens spreken en zingen)
 • COPD: (omgaan met de optimale longinhoud; ademverdeling; ontspannen gebruik van adem- stemkoppeling; inzicht in het eigen adempatroon bij benauwdheid).
 • Counseling: therapeutische technieken
 • Gehoor (o.a. Nederlands met gebaren)
 • Parkinson: PLVT (Pitch Limiting Voice Treatment)
 • Ondersteunende communicatie

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG.