Veelgestelde vragen

Wanneer logopedie

Logopedische hulp kan nodig zijn voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van de spraak, taal, stem en/of het gehoor.

Wat doet een logopedist(e)

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.
Lees meer…

Hoe regelt u de vergoeding voor logopedie

Logopedie wordt door de meeste zorgverzkeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Wat kan ik zelf doen om mijn kind te stimuleren

Wat mag ik verwachten van mijn kind op een bepaalde leeftijd? Mag ik mijn kind verbeteren? Is voorlezen belangrijk? Op al deze vragen en meer krijgt u antwoord op www.kindentaal.nl
Hoe waarborgt de logopedie haar kwaliteit?
Accreditatie vindt plaats op basis van na- en bijscholing. Van de 160 punten die voor het criterium deskundigheidsbevordering moeten worden behaald, dienen er 40 met geaccrediteerde activiteiten (scholing) behaald te worden.

Meer informatie over het Kwaliteitsregister Paramedici: Kwaliteitsregister en www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Wat is de NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden.

Lees meer...

Preventieve- en/of curatieve- logopedie

Vooral voor mensen met een functie waarbij spreken of het gebruik van de stem centraal staat, kan preventieve logopedie zeer wenselijk zijn. Een langdurig zware belasting van de stem- en spraakorganen kan op termijn problemen geven. Keelpijn, stemverlies of stemvermoeidheid tijdens het spreken. Een goede adem- en spreektechniek zijn dan zeer belangrijk, voorkomen is immers beter dan genezen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling of andere klachten heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de praktijkhouder:   Mevr. M.T.G.J. Vallen-Mooren, tel: 0475-320626 of 06-49651429.

U kunt te allen tijde contact opnemen met de Landelijk Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn:

tel:  0182-587185