Samenwerking

Wij zijn aangesloten bij

  • De Fontein Innovatieve paramedische praktijken in de Eerste Lijnsgezondheidszorg. Multidisciplinaire samenwerking bij kinderen met complexe zorgvragen.
  • Laurentius Ziekenhuis, afdeling logopedie-revalidatie, kno, neurologie, oncologie, longgeneeskunde en kinderrevalidatie
  • Intercollegiaal Overleg Dyslexie
  • Kwaliteitskring Stem (Academisch Ziekenhuis Maastricht)
  • Landelijke werkgroep prelogopedisten voor kinderen van 0 tot 2 jaar
  • Kwaliteitskring neurologie
  • Kwaliteitskring Midden Limburg
  • Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie
  • Nederlandse Vereniging voor Dyslexie
  • BCO onderwijsadvies en -ondersteuning: Ernstige Dyslexie trajecten (ED)