Registraties

  • Het Landelijke Kwaliteitsregister Paramedici
  • Register Preverbale Logopedie
  • Register Dyslexie

Lid van

  • De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  • Nee-Eten (VOKCVS): vereniging voor ouders van kinderen met Chronische Voedselweigering en Sondevoeding
  • De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST)
  • Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen
  • Paranet Niet Aangeboren Hersenletsel, NAH

Meldpunt Kindermishandeling

In de praktijk werken we veel met kinderen. Het welzijn van kinderen vinden wij erg belangrijk. Indien we bijzonderheden merken aan het kind zal dit eerst met u als ouder besproken worden. Mochten de zorgen na gesprekken niet verdwijnen, kan het zijn dat het meldpunt kindermishandeling wordt geraadpleegd voor advies.

www.handelingsprotocol.nl/documenten/algemeen/1-1102-meldcode-logopedie-en-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-jan-2011-tcm294-328424/file