Sem Theuniszen

IMG_7769.jpg
In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven, opleiding logopedie. In het derde jaar van de opleiding heb ik de minor neurorevalidatie behaald. Ik heb tijdens de opleiding ervaring opgedaan in het behandelen en begeleiden van kinderen en volwassenen in verschillende zorginstellingen als Proteion Thuis, Zorgcentrum La Providence en het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Hier heb ik samengewerkt met o.a. neurologen, revalidatieartsen en (para)medische disciplines. Daarnaast heb ik een half jaar stage gelopen bij Vallen Logopedisten. Mijn speciale interesse gaat uit naar spraak- en taalproblemen bij kinderen en volwassen en slikproblemen. 

Ik ben gespecialiseerd in:

Neurologie :

 • Afasie en dysartrie
 • NAH, niet aangeboren hersenletsel
 • Dementie
 • MS therapeut i.o.

Oncologie :

 • Spraakrevalidatie bij Hoofd-Hals Oncologie

Slikstoornissen :

 • FEES onderzoek in samenwerking met KNO-arts

Spraak :

 • Spraak-en slikrevalidatie bij tracheacanule
 • Spraak-taal bij kinderen

Stem :

 • Manuele Facilitatie van de Larynx

Taal :

 • Video Interactie Begeleiding
 • Hanen therapeut
 • Meertaligheid

Algemeen

 •  Directe Toegankelijkheid Logopedie
 •  BHV

Deelname en samenwerkingsverbanden

 •   Kwaliteitskring Neurologie Midden-Limburg te Horn
 •   Kwaliteitskring Van Horne Land te Nederweert