Janou RopsJanou.JPG

In juli 2016 ben ik afgestuurd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Tijdens deze opleiding heb voornamelijk ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen en volwassenen met spraak- en taalproblemen in verschillende settings zoals het Academisch Ziekenhuis Maastricht, verschillende logopedie-praktijken waaronder Vallen Logopedisten en het speciaal basisonderwijs.

In het derde jaar van de opleiding heb ik de minor Dyslexie behaald aan de Hogeschool te Utrecht. In mijn afstudeerjaar heb ik mij gericht op taalproblemen bij meertalige kinderen.
Mijn interesse gaat uit naar spraak- en taalproblemen bij (meertalige) kinderen en dyslexie. 

Gespecialiseerd in :

  • Spraak – taal
  • Dyslexie

Werkzaam bij :

  • Vallen Logopedisten sinds juli 2016