Belangrijk, lees het actuele nieuws

Maatregelen i.v.m corona virus klik op deze link :   CORONA VIRUS

Thuis door het corona-virus ?  Logopedie kan gewoon gestart worden of doorgaan :

Telelogopedie is online logopedie.
Logopedie via internet ook wel telelogopedie genoemd, is wel zo handig. De cliënt en de logopedist hoeven de deur niet meer uit. U bent minder gebonden aan traditionele therapietijden.

Telelogopedie werkt eigenlijk op dezelfde manier als traditionele logopedie. Alleen bij online logopedie zien en horen de cliënt en de logopedist elkaar via het beeldscherm van de computer, tablet of smartphone.

De oefeningen zijn zichtbaar op het computerscherm, tablet of smartphone.


Wij maken gebruik van telelogopedie. Zo kunnen we via videobellen er nog steeds zijn voor u en uw kind(eren). We vinden het ontzettend fijn dat we op deze manier de logopedische behandeling kunnen voortzetten.

We volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat:
Eén op één behandelingen in de praktijk vooralsnog gewoon doorgaan.
Bij hoesten, niezen, koorts of andere klachten zullen de behandelingen in de praktijk niet doorgaan.
Als je niet kunt/mag komen, bieden wij bovenstaande tele-logopedie aan!
Bij twijfel, vragen of afmeldingen graag z.s.m. contact opnemen met je eigen logopedist.

We hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeerd!

Team Vallen Logopedisten

Welkom bij Vallen Logopedisten

Wanneer u als volwassene of uw kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, dyslexie, stem, gehoor, ademing en/of op het gebied van slikken, eten en drinken, dan staat ons enthousiast team van ervaren logopedisten voor u klaar. Wij werken mono- en multidisciplinair.

Gecertificeerde logopedische zorg al meer dan 35 jaar !

Deze vindt plaats in onze goed uitgeruste praktijkruimtes op diverse locaties in Roermond en Swalmen of bij u thuis (bij indicatie). Een goede vertrouwensrelatie is ons uitgangspunt. Na een intakegesprek wordt een onderzoeksplan aan u voorgelegd. Na het onderzoek wordt indien nodig een logopedisch behandelplan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke behoeften (hulpvraag gericht). Uiterlijk binnen een week na aanmelding wordt de behandeling gestart.  De behandelresultaten worden tussentijds geëvalueerd en het behandelplan mogelijk bijgesteld. Aan het einde van de therapie vindt een eindevaluatie/onderzoek plaats. Wij rapporteren naar en overleggen met de verwijzers en (met uw instemming) met andere betrokkenen.

Continue verbetering

Middels logopedische na-en bijscholing zorgen wij structureel voor verdieping en verbreding van onze kennis en kwaliteiten en zijn wij in staat u alle voorkomende onderzoeks- en behandelmethodieken te bieden afgestemd op uw specifieke hulpvraag.

 • Onze praktijk heeft op 5 juni 2018 de Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie behaald met een score van 100 %,  gemeten door auditbureau HCA.
 • Uitslag patïentenervaringsonderzoek uitgevoerd door MediQuest over het   gehele jaar 2017 bij onze cliënten :  9,08
 • Wij zijn als praktijk / team van logopedisten zeer verheugd met deze zeer hoge beoordelingen.

Locaties in Roermond en Swalmen

 • Hoofdvestiging,   Schout Offermanstraat 30  6042 XS  Roermond (tevens correspondentieadres)
 • De Donderie,   Donderbergweg 47/49  Roermond
 • Huisartsenpraktijk Het Roosendael,  Kasteel Hillenraedtstraat 123  Roermond
 • BS Neel Dominicushof 5,  Roermond
 • BS Willem de Zwijger,  Minister Beversstraat 7  Roermond
 • BS de Zonnewijzer,  Hendriklaan 86  Roermond
 • Gemeenschapshuis de Robijn i.c.m. BS OCTOPUS,  Robijnstraat 3   Swalmen
 • Huisartsenpraktijk Centrum Swalmen,  Marktstraat 14  Swalmen
 • BS Lambertus,  Meestersweg 5 Swalmen
 • BS Sint Theresia, Kerkweg 7  Boukoul

Gratis Inloopspreekuur Logopedie

U kunt bij ons terecht tijdens de gratis inloopspreekuren voor uw vragen over dyslexie, eten/slikken, spreken, ademing, stemgeving, taal(ontwikkeling) of auditieve problemen. Wij kunnen u informeren en zonodig adviseren.

Voor locaties en tijden van onze inloopspreekuren : zie CONTACT INFORMATIE

AVG   (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De praktijk is AVG-proof, er wordt zeer zorgvuldig met uw medische- en persoonsgegevens omgegaan. Zie Privacy Reglement onderaan pagina.

 Directe Toegankelijkheid Logopedie

Vanaf 1 juni 2011 kunt u zonder verwijzing van uw arts een logopedische screening krijgen. Hierop kan onderzoek en behandeling volgen of wordt u geadviseerd uw arts te raadplegen aangaande een verwijzing.

Correspondentieadres :  Schout Offermanstraat 30

6042 XS  ROERMOND

Telefoon :                        0475 -320626

Indien noodzakelijk en gewenst is behandeling aan huis ook mogelijk.