Welkom bij Vallen Logopedisten

Wanneer u als volwassene of uw kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, dyslexie, stem, gehoor, adem en/of op het gebied van slikken, eten en drinken, dan staat ons enthousiaste team van ervaren logopedisten voor u klaar.

Gecertificeerde logopedische zorg al meer dan 38 jaar!                                         

Deze vindt plaats in onze goed uitgeruste praktijkruimtes op diverse locaties in Roermond en Swalmen of bij u thuis (bij indicatie). Een goede vertrouwensrelatie is ons uitgangspunt. Na een intakegesprek wordt een onderzoeksplan aan u voorgelegd. Na het onderzoek wordt indien nodig een logopedisch behandelplan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke behoeften (hulpvraag gericht). Uiterlijk binnen een week na aanmelding wordt de behandeling gestart.  De behandelresultaten worden tussentijds geëvalueerd en het behandelplan mogelijk bijgesteld. Aan het einde van de therapie vindt een eindevaluatie/onderzoek plaats. Wij rapporteren naar en overleggen met de verwijzers en (met uw instemming) met andere betrokkenen.

Continue verbetering

Middels logopedische na-en bijscholing zorgen wij structureel voor verdieping en verbreding van onze kennis en kwaliteiten en zijn wij in staat u alle voorkomende onderzoeks- en behandelmethodieken te bieden afgestemd op uw specifieke hulpvraag.

  • Onze praktijk heeft op 2 juni 2023 de Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie behaald met een score van 100%, gemeten door auditbureau HCA.
  • Uitslag patiëntervaringsonderzoek uitgevoerd door MediQuest over het eerste kwartaal van 2023 bij onze cliënten: 
  • Rapportcijfer: 9,46
  • Aanbevelingsscore: 9,63
  • Wij zijn als praktijk/team van logopedisten zeer verheugd met deze zeer hoge beoordelingen.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De praktijk is AVG-proof. Er wordt zeer zorgvuldig met uw medische- en persoonsgegevens omgegaan. Zie Privacy Reglement onderaan pagina.

Correspondentieadres: Schout Offermanstraat 30, 6042 XS ROERMOND
Telefoon: 0475 -320626
E-mailadres: info@vallenlogopedisten.nl
KvK: 68 69 54 11 Vallen Logopedisten BV